Leusden
Meer details
Match criteria
Regio
  • Nederland
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Wij zoeken:

Voor de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar twee nieuwe leden die affiniteit hebben met christelijk onderwijs en zich van harte kunnen scharen achter de visie en missie van CorDeo scholengroep. Wij zijn op zoek naar één lid met deskundigheid op het gebied van onderwijs en één lid met deskundigheid op het gebied van HR/organisatie. Met het oog op toekomstige opvolging van de voorzitter zijn we daarnaast bij één van de leden op zoek naar voorzitters kwaliteiten. Één van de functies is op voordracht van de GMR. In de functieomschrijving kunt u meer lezen over het gezochte profiel.

Profiel organisatie

CorDeo Scholengroep
CorDeo is een scholengroep in het midden van het land die gaat voor goed én christelijk onderwijs. Onderwijs waar een kind geliefd en gezien wordt, waar men kansen en ruimte biedt om tot leren te komen met als motto: “leren in vertrouwen”.
De 18 gereformeerde en evangelische scholen vormen tezamen een betrokken organisatie met een duidelijke visie geïnspireerd door het geloof in God. Naast goed én christelijk onderwijs richt CorDeo zich op inclusief onderwijs dat verscheidenheid en gelijkwaardigheid omarmt. Hierbij ondersteund door orthopedagogen en begeleiders van CorDeo Onderwijspunt. De visie, missie en ambities van CorDeo vindt u in de Strategische Koers 2019-2023.

Stichting KOALAH
Stichting KOALAH verzorgt christelijke peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 13 scholen van CorDeo, aansluitend bij de pedagogische lijn en identiteit van CorDeo. De ambitie is om kinderen in een christelijke en duurzame omgeving een warm thuis te bieden, aansluitend bij de opvoeding van ouders en van school, waarbij kinderen zich gezien voelen en zich spelenderwijs ontwikkelen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van CorDeo houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken met betrekking tot de CorDeo scholengroep en de Stichting KOALAH. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging/stichting en de scholen van de vereniging en stichting. De Raad van Toezicht omschrijft zichzelf als strategisch, zakelijk, resultaatgericht, met voelhorens in de maatschappij.

Bijzonderheden

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering voor een periode van vier jaar. De tijdsbesteding voor een lid is ongeveer 120 uur per jaar; voor een voorzitter is dit 180 uur per jaar. De vergoeding bedraagt voor een lid: 4346 euro per jaar, voor de voorzitter 6519 euro per jaar.

Planning

Einde inschrijvingstermijn: 22 oktober

1 november Eerste gespreksronde met consultants van Pandion

17 november Tweede gespreksronde bij Cordeo

30 november, voordracht ALV

Uitgebreide informatie

Locatie

Leusden

Publicatiedatum

24.09.2021

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.