THOLEN
Meer details
Match criteria
Regio
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Noord-Brabant
Status
 • Afgerond

RAAD VAN BESTUUR

Organisatie

Stichting Schutse Zorg Tholen is een Protestants-Christelijke VVT-instelling met als hoofdlocatie zorgcentrum De Schutse in Sint- Annaland. De organisatie biedt binnen gemeente Tholen concepten aan voor verpleging, zorg, wonen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en welzijn. Het motto van de organisatie is ‘Zorg vanuit het hart', met als leidraad De Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gebaseerde formulieren van Enigheid. Onze gezamenlijke kernwaarden zijn: Betrokken, Verantwoordelijk en Ondernemend.
De eenhoofdige Raad van Bestuur, hierna te noemen ‘de bestuurder’, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit 5 personen. Schutse Zorg Tholen heeft een Participantenraad, een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. De bestuurder geeft leiding aan een manager Wonen, Facilitair en Services, een manager Extramuraal en een aantal Teamleiders/coaches intramuraal. Er zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam bij Schutse Zorg Tholen.

Opdracht

Schutse Zorg Tholen is een groeiende organisatie. Dat vergt een toekomstgerichte visie. In verband met de diverse ontwikkelingen zal De Schutse op termijn moeten kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar ouderenzorg, waarbij de kwaliteit vanzelfsprekend van groot belang blijft. Daarbij is het hebben van voldoende en bekwaam personeel een dringend aandachtspunt voor de toekomst (HR-beleid). Ook het efficiënter werken middels mogelijkheden op gebied van ICT en technologie verdient de nodige aandacht. Verder dient er een toekomstvisie ontwikkeld te worden met betrekking tot het al dan niet uitbreiden (inclusie de visie op vastgoed). Daarnaast dient er nader invulling en uitvoering gegeven worden aan een toekomstvisie met betrekking tot verbetering en uitbreiding van vastgoed.
Schutse Zorg Tholen zoekt in het kader van kwaliteitsverbetering tevens de samenwerking met andere zorgaanbieders. Behoud van identiteit en eigenheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Wie zoeken wij?

 • U bent een actief belijdend christen die zich intrinsiek verbonden weet met de grondslag van Schutse Zorg Tholen, zoals verwoord in statuten en reglement. U heeft een goed inlevingsvermogen voor het geheel van de kerkelijke achterban die is vertegenwoordigd in onze Participantenraad.
 • U heeft HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • U heeft aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en u staat voor het belang van de cliënten.
 • U bent bedrijfskundig sterk, ondernemend, innovatief en resultaatgericht.
 • U heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid.
 • U heeft ervaring met verandermanagement.
 • U bent een integer, positief en coachend leider. U bent toegankelijk, open en transparant en voelt zich betrokken bij de medewerkers.
 • U bent communicatief vaardig en een verbinder, u heeft oog voor de verhoudingen in de organisatie en ontwikkelt uitstekende samenwerking en contacten met (en tussen) de interne en externe stakeholders (waaronder de plaatselijke kerken en zorgloketten).
 • U ontwikkelt het managementteam tot een daadkrachtig team en stimuleert een professionele leergemeenschap op alle niveaus van de organisatie. U herkent, benut en ontwikkelt talent.
 • U bent een netwerker en profileert Schutse Zorg Tholen, legt verbindingen bij de relevante netwerken en stakeholders. Als boegbeeld versterkt u de positie van de organisatie.

Wat bieden we?

 • Informele werksfeer in een dynamische organisatie.
 • Een organisatie met reeds vele jaren een hoge tevredenheid van de cliënten.Een grote groep zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers, die graag samen de goede naam van Schutse Zorg Tholen hooghouden.
 • Een mooie uitdaging waarbij u uw stempel kunt drukken op de toekomst van de organisatie
 • Een prima samenwerking binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie voor de toekomstbestendige zorg in Zeeland.
 • Een salaris dat past binnen de WNT-norm. Schutse Zorg Tholen is conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp ingedeeld in klasse III.

Planning

De reactietermijn sluit zaterdag 28 mei. Na de briefselectie op 31 mei, zullen de eerste gesprekken plaatsvinden op woensdag 8 juni. De tweede gesprekken, waarbij ook een adviescommissie (o.a. OR en CR) is betrokken, vinden plaats op 15 juni.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Uitgebreide informatie

Locatie

THOLEN

Publicatiedatum

29.04.2022

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.