Zwolle
Meer details
Match criteria

LID RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

Vervuld

Hogeschool Viaa

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter, dat wordt gekenmerkt door de christelijke identiteit, kleinschaligheid van de organisatie en de focus op mensgerichte opleidingen, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Binnen deze context wordt invulling gegeven aan kwalitatief onderwijs dat gericht is op betekenisvol ontmoeten. De opleidingen van Hogeschool Viaa hebben allemaal een eerste of tweede plaats behaald in de opleidingscategorieën in de Keuzegids hbo 2020.

Hogeschool Viaa hecht grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Voor Viaa zijn leven en werken vanuit de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, uitgangspunt. Dat betekent dat medewerkers en studenten in de omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor hen een voorbeeld. Leven in navolging van Hem. De slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’.

Aan Hogeschool Viaa studeren ruim 1600 studenten en zijn ruim 240 medewerkers werkzaam. De kleinschaligheid van de school zorgt voor een persoonlijke benadering en korte lijnen.

Hogeschool Viaa biedt de volgende opleidingen:

  • Leraar Basisonderwijs (Pabo)
  • Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde (hbo-v)
  • Social Work
  • Hogere Beroepsopleiding Theologie
  • Godsdienstleraar

Kijk voor meer informatie over Hogeschool Viaa: www.viaa.nl

Lid Raad van Toezicht (onderwijs, onderzoek en kwaliteit)

Het hoger onderwijs heeft zich de afgelopen jaren meer en meer ontwikkeld in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Vanuit een wetenschappelijk kader richt Hogeschool Viaa zich op het doen van praktisch, toegepast onderzoek. De verschillende lectoraten spelen daarin een belangrijke rol. De ontwikkelingen in de sector richten zich bovendien op meer samenwerking tussen hogescholen, werkveld en samenleving. Dit vraagt van Hogeschool Viaa een helder onderscheidende profilering en positie.
De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een lid met kennis van en netwerken in onderwijs, (toegepast)onderzoek en/of ‘kennis dienstverlening’. Zowel ervaring in als kennis van de hoger onderwijssector en het onderwijs in het algemeen is een pré. Evenals kennis van het lokale, regionale, landelijke, en zo mogelijk internationale (hoger) onderwijsveld.
Het nieuwe Lid van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de nieuw te vormen commissie die zich richt op onderwijs, onderzoek en kwaliteit. Samen met een collega toezichthouder en in overleg met het College van Bestuur wordt vormgegeven aan de positie en de opdracht van deze nieuwe commissie.

Lees via onderstaande knop het uitgebreide wervingsprofiel.

Planning procedure

23 november 2019: start werving
18 december 2019: einde reactietermijn voor kandidaten (Gewijzigd)
6 januari 2020: eerste gespreksronde met kandidaten door/bij Pandion Leiderschap
22 januari 2020: tweede gespreksronde met leden van de Raad van Toezicht en College van Bestuur
6 februari 2020: kennismaking eindkandidaat met voltallige Raad van Toezicht en besluitvorming

Uitgebreide informatie

Locatie

Zwolle

Publicatiedatum

22.11.2019

Contactpersoon

Bernhard Kok

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.