Amersfoort
Meer details
Match criteria

DIRECTEUR PARTIJBUREAU (afgerond)

ChristenUnie

De ChristenUnie is met deelname aan de coalitie, vijf zetels in de Tweede Kamer, vier zetels in de Eerste Kamer en een substantiële aanwezigheid binnen de lokale besturen zichtbaar vertegenwoordigd in het land. De partij is volop in ontwikkeling en wordt gekenmerkt door een groeiend ledenaantal, een hoge betrokkenheid en veel activiteit binnen de lokale afdelingen. Vanuit de drijfveer om zich te laten leiden door wat God van mensen vraagt, kiest de partij voor een constructieve koers en wil zij impact maken door verantwoordelijkheid te nemen in een versnipperd en gepolariseerd landschap. Dit vraagt van de partij om professioneel en strategisch te handelen, zeer goed voeling te houden met de achterban (leden en kiezers), en voortdurend en actief te scouten naar talent en aanvullende expertise. Kortom, het vraagt van de partij om midden in de samenleving te staan en een (pro)actieve netwerkspeler te zijn.

Partijbureau
Het Partijbureau is de ‘spin in het web’ van de ChristenUnie. Zij speelt een verbindende en ondersteunende rol ten dienste van de gehele partij. De ruim 30 professionals staan in nauw contact met de fracties in Den Haag en Europa, bewindspersonen, bestuurders en de achterban in het land. Zij is het permanente campagnebureau, zorgt voor opleiding en advies van bestuurders, ondersteunt lokale afdelingen en verzorgt de communicatie.
Ook talentscouting en netwerkontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Het Partijbureau wordt gekenmerkt door een hoge betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers en een positieve en informele werksfeer. De basisprocessen van het Partijbureau zijn op orde, de financiën zijn onder controle en er is een gezonde basis om verder te bouwen volgens de opgestelde ontwikkelagenda.

Ontwikkelagenda
Om de rol van (pro)actieve netwerkspeler, middenin de samenleving nog meer waar te maken, heeft de ChristenUnie een ontwikkelagenda opgesteld met een aantal strategische prioriteiten:

  • Het aanpassen van de inrichting en sturing naar een meer slagvaardige, integrale en resultaatgerichte organisatie;
  • Het opstellen van- en uitvoering geven aan een innovatieagenda op basis van inhoudelijke thema’s en ter ondersteuning van netwerkontwikkeling en talentscouting;
  • Het investeren in de strategische ontwikkeling van mensen en een bijpassend HR beleid;
  • Het in lijn brengen van de huisvesting met de visie en gewenste uitstraling van transparantie, knooppunt, openheid en midden in de samenleving staan.

Directeur Partijbureau

Om deze boeiende opgave tot een succes te maken, zoeken wij:

Een inspirerend boegbeeld en aanjager van de ontwikkelagenda. Politiek ondernemer.
Verbindende bouwer, netwerker en strategisch denker.

De directeur van het Partijbureau tekent in op de ontwikkelagenda en zal hierin de rol van
boegbeeld en ambassadeur op zich nemen. De directeur is naast de dagelijkse leiding van de organisatie eindverantwoordelijk voor het in gang zetten en verder vormgeven van de ontwikkelagenda, en het daadwerkelijk realiseren en borgen van de gewenste verandering.

Klik op onderstaande knop voor het uitgebreide profiel.

Planning procedure

Verlengde sluitingsdatum: 8 juni 2020

Woensdag 10 juni 2020: Eerste gespreksronde door Pandion Leiderschap

Dinsdag 16 en/of 17 juni 2020: Tweede gespreksronde met afvaardigingen vanuit ChristenUnie

Uitgebreide informatie

Locatie

Amersfoort

Publicatiedatum

08.05.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.