Houten
Meer details
Match criteria

DIRECTEUR-BESTUURDER (afgerond)

Nieuw

Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting ondersteunt kwetsbare mensen die zijn vastgelopen en de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt. De problematiek speelt zich veelal af op het terrein van financiën, verslaving, gedrag of psychiatrie. In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften. Deze mensen krijgen op alle levensgebieden professionele begeleiding om hun leven weer op orde te krijgen. Om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Christelijke naastenliefde is voor Ontmoeting de belangrijkste drijfveer. Dat betekent dat medewerkers het voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als zichzelf. Vanuit deze drijfveer wil Ontmoeting werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging of religie. Daarnaast wil Ontmoeting de verschillende belevingswerelden van cliënten, medewerkers en achterban met elkaar verbinden.

Wie zoeken wij?

U bent overtuigd christen en een actief betrokken lid van een kerkelijke gemeente die behoort tot de achterban van Ontmoeting. U heeft als navolger van Christus een hart voor de doelgroep van Ontmoeting, het vermogen om u in te leven in de leefwereld van de doelgroep en u gaat van daaruit op zoek naar optimalisering van de missie van Ontmoeting. U heeft een heldere visie op christelijke hulp- en dienstverlening in transitie en in een veranderende samenleving. U weet op verbindende wijze de eigenheid en herkenbaarheid van Ontmoeting vast te houden en te versterken. U heeft kennis van de kerkelijke kaart en gevoel voor de breedte van de achterban van Ontmoeting. Het uitgebreide functieprofiel kunt u hieronder downloaden.

Planning van de procedure

Vrijdag 12 april 2019 Start werving.

Woensdag 15 mei 2019 Eerste gespreksronde door Pandion Leiderschap.

Dinsdag 11 juni 2019 Tweede gespreksronde bij/door Stichting Ontmoeting.

Week 24 2019 Assessment.

Woensdag 19 juni 2019 Kennismaking met voltallige Raad van Toezicht

Uiterlijk 30 juni 2019 Benoeming directeur-bestuurder.

Uitgebreide informatie

Locatie

Houten

Publicatiedatum

12.04.2019

Contactpersoon

Bernhard Kok

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.