Hattemerbroek
Meer details
Match criteria
Status
 • Afgerond

COLLEGE VAN BESTUUR

Scholengroep IJsselrijk

Christelijk onderwijs met de Bijbelse boodschap als basis voor het leven. Vanuit dit vertrekpunt wil Scholengroep IJsselrijk een professionele organisatie zijn met enthousiaste medewerkers die staan voor: “Geloven in goed onderwijs.” Scholengroep IJsselrijk wil in de regio een dekkend aanbod doen van onderwijsarrangementen met behoud van lokale eigenheid. Betrokkenheid, werkplezier en samen leren en ontwikkelen van competenties met persoonlijk meesterschap als norm. Dat is kenmerkend voor Scholengroep IJsselrijk.

Organisatie en College van Bestuur

Scholengroep IJsselrijk bestaat uit 16 basisscholen met samen ongeveer 2500 leerlingen. De organisatie is ingericht volgens een holdingstructuur. Het College van bestuur (CvB) van de Holding bestaat uit één persoon die tevens bestuurder is van de onderliggende verenigingen die participeren in de Holding en van IJsselrijk Kindcentra. Het College van Bestuur geeft direct leiding aan de directeur onderwijs & kwaliteit, de directeur HRM, de manager Kindcentra, de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuurskantoor.

Kijk voor meer informatie op: IJsselrijk.nl

Opdracht

Scholengroep IJsselrijk is ontstaan nadat de federatie van meerdere verenigingen in 2017 is omgezet naar de holding. Onderdeel van deze transitie was de invoering van het model van bestuur en toezicht. Na een periode van pionieren, bouwen en integreren is de organisatie klaar voor de volgende fase van borgen, verdiepen en het versterken van eigenheid in verscheidenheid. Diverse geledingen op verschillende niveaus zoeken in deze nieuwe context opnieuw naar hun rol, hun positie en de juiste lijnen van communicatie en informatie. Verdere professionalisering en het inkleuren van de neergezette contouren vraagt om het opnieuw verwoorden van een gedeelde visie op governance, onderwijs, identiteit, op de organisatie en de ondersteuning. Deze visie is uw vertrekpunt om samen met de organisatie heldere keuzes te maken t.a.v. een eigentijdse onderwijskundige richting, eigenaarschap op alle niveaus, een gezonde bedrijfsvoering en een professionele staf.

Klik onderstaand voor het uitgebreide functieprofiel.

Profiel

 • U bent een belijdende christen die op inspirerende wijze betekenis geeft aan de grondslag van IJsselrijk en aan een herkenbaar en onderscheidend identiteitsprofiel;
 • U bent een zichtbare, daadkrachtige, betrokken en toegankelijke bestuurder met onderwijskundig leiderschap;
 • U heeft visie op een toekomstbestendige en professionele onderwijsorganisatie, eigentijds governance, een gezonde bedrijfsvoering en adequate ondersteuning;
 • Uw stijl is gericht op het ontwikkelen en stimuleren van draagvlak en eigenaarschap. Met een juiste balans tussen heldere kaders en het geven van vertrouwen en ruimte, tussen menselijkheid en zakelijkheid, coachend en kritisch;
 • Met sensitiviteit en gevoel voor belangen, verhoudingen, verschillen en overeenkomsten bent u een bruggenbouwer en schakelt u gemakkelijk tussen verschillende niveaus, gesprekspartners en stakeholders;
 • U bent rolvast en onderhoudt een open lijn tussen toezicht, bestuur organisatie en medezeggenschap;
 • U bent een ondernemende netwerker die IJsselrijk extern profileert en positioneert;
 • U werkt en denkt op WO-niveau.

Planning van de procedure

 • 22 april 2022: start werving
 • 21 mei 2022: einde reactie termijn voor kandidaten
 • Week 22 2022: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
 • Week 24 mei 2022: tweede gespreksronde met selectie- en adviescommissies
 • Week 25 2022 derde gespreksronde, verdiepend gesprek met selectiecommissie
 • Week 26 2022 Assessment

Uitgebreide informatie

Locatie

Hattemerbroek

Publicatiedatum

22.04.2022

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.