Veenendaal
Meer details
Match criteria
Dienstverband
  • Vast
Status
  • Afgerond

BESTUURDER

RMU

De RMU is een unieke vakorganisatie. Om meerdere redenen is zij onderscheidend. De RMU werkt vanuit waarden die gebaseerd zijn op Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Daarnaast is de RMU er voor zowel werknemers, werkgevers, ondernemers en zzp-ers. De RMU werkt aan de volgende kerndoelstellingen:

• inspelen op diverse maatschappelijke ontwikkelingen;
• bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers en werknemers;
• behartigen van de individuele en collectieve belangen van de leden.

Vanuit het landelijk bureau in Veenendaal staan de ruim 30 professionals klaar voor ruim 15.000 leden, maar ook voor de brede achterban van de gereformeerde gezindte. In deze dynamische organisatie werken de bestuurder (Raad van Bestuur), een professioneel management team en een deskundig team van (staf)medewerkers nauw samen. Vanuit de harmoniegedachte en vanuit een set van waarden: geloofwaardig, verbindend, leergierig en enthousiast.

Kijk voor meer informatie op: RMU.nu

De opdracht

Van u als nieuwe bestuurder wordt verwacht dat u ‘van harte’ bereid bent om het profiel en verhaal van de RMU als ledenorganisatie telkens opnieuw te laden en de positie en organisatie verder uit te bouwen en te versterken. U heeft visie op de toekomst van een maatschappelijke organisatie en in het bijzonder op de positie van de RMU ten opzichte van het maatschappelijk middenveld, kerken en politiek. U draagt deze visie uit en zoekt naar constructieve samenwerking. U vertegenwoordigt de RMU in media en diverse overleggen, platforms, werkgroepen en netwerken. U ziet het als een gezonde uitdaging om de waarde(n)volle positie van de RMU te borgen, door (jongere) leden te binden door een toekomstbestendig lidmaatschapsmodel. U onderzoekt nieuwe wegen en ontwikkelt nieuwe dienstverleningsconcepten die bijdragen aan de continuïteit en de groei van de RMU.

Klik onderaan deze pagina op de knop functieprofiel voor een uitgebreide beschrijving van de RMU, de opdracht en het profiel.

Het profiel

Enkele hoofdpunten uit het profiel:

  • U bent geworteld in en verbonden aan Bijbels gereformeerde beginselen en u bent in staat de breedte van de gereformeerde gezindte op een verbindende wijze te dienen;
  • U heeft hart voor de RMU als christelijke organisatie in de seculariserende samenleving en u bent in staat de Bijbelse waarden en normen op het terrein van werk en sociale verhoudingen uit te dragen en te verdedigen;
  • U heeft gevoel voor politiek-maatschappelijke en sociaal economische verhoudingen en u bent in staat in het maatschappelijk middenveld en in politieke omgevingen netwerken te onderhouden, uit te bouwen en te benutten om de missie en de doelen van de RMU te kunnen verwezenlijken;
  • U heeft visie op de (toekomstige) rol van maatschappelijke organisaties in zijn algemeenheid en in het bijzonder op de positie van de RMU ten opzichte van het maatschappelijk middenveld, de kerken en de politiek en het uitdragen hiervan;
  • U bent zowel intern als extern een aansprekend boegbeeld en identificatiefiguur met goede communicatieve en sociale vaardigheden, organisatiesensitiviteit en overtuigingskracht;
  • U bent in staat om samen met het management team en met strategische inzet van de stafafdeling Communicatie te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en beleid te ontwikkelen en te implementeren voor korte en lange termijn.

Planning van de procedure

14 april 2023: start werving
20 mei 2023: einde reactie termijn voor kandidaten (08/05: gewijzigd)
2 juni 2023: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
16 juni 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit RMU
20 juni 2023: klikgesprek met voltallige Raad van Toezicht
23 juni 2023: voorstellen nieuwe Raad van Bestuur aan ALV

Uitgebreide informatie

Locatie

Veenendaal

Publicatiedatum

14.04.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.