Haaften
Meer details
Match criteria
Status
  • Open

BESTUURDER

Wittenbergzorg

Wittenbergzorg is een protestants-christelijke zorginstelling met een woonzorgcentrum in Haaften met 65 verpleeg-/verzorgingsplaatsen die daarnaast Zorg aan Huis biedt in de gemeente West-Betuwe. Warmte en waardigheid zijn belangrijke drijfveren voor de 250 professionals die werkzaam zijn in:
• Verpleeghuiszorg
• Zorg aan huis
• Dagbesteding
• Maaltijdservice
• Tijdelijk verblijf
• Palliatieve zorg
Wittenbergzorg staat voor een breed christelijke identiteit. Vanuit de Bijbelse opdracht voor naastenliefde wil zij zorg bieden aan iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond of levensovertuiging.

De organisatie heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelen gesteld. Onder leiding van de huidige interim-bestuurder is een transitieproces gestart om te komen tot een verdere versterking van de kwaliteit van zorg, een gezonde bedrijfsvoering en professionalisering van de organisatie. Wittenbergzorg zoekt daarin actief naar samenwerking met andere christelijke zorgaanbieders in de Zorgalliantie Rivierenland. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om regionale vraagstukken aan te pakken en de ondersteunende processen slimmer, professioneler en met meer continuïteit te organiseren. Kijk voor meer informatie op: Wittenbergzorg.nl

Bestuurlijke opgave

Wittenbergzorg is een organisatie die wordt gekenmerkt door goede en warme zorg, betrokken en hard werkende professionals en een onderscheidend christelijk profiel. Wittenbergzorg wordt daarnaast gekenmerkt door de sterke lokale en regionale binding en de kleinschaligheid van de organisatie. Deze factoren bepalen de eigenheid van Wittenbergzorg en plaatsen de organisatie voor meerdere uitdagingen. Wij zijn op zoek naar een ondernemende bestuurder die, gegeven deze eigenheid en uitdagingen, visie heeft op en bouwt aan een eigentijdse en toekomstbestendige organisatie. Zie onderstaand functieprofiel voor een uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke opdracht.

Profiel bestuurder

U bent een inspirerende en empathische leider. U bent een besluitvaardige visionair met daadkracht. U geeft richting en bent koersvast en biedt ruimte en vertrouwen. U investeert in eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. U bent christen en u herkent zich in de grondslag en de christelijke identiteit van Wittenbergzorg. U draagt die uit en bent sensitief voor de diversiteit in bewoners, cliënten en medewerkers. U heeft affiniteit met de zorg en een visie op een professionele, eigentijdse en toekomstbestendige organisatie. Met kennis van financiën staat u voor een gezonde bedrijfsvoering en adequate ondersteuning. U bent strategisch en analytisch sterk en u ziet kansen en risico’s en vertaalt die in scenario’s en business cases. U combineert visie en zakelijkheid met menselijkheid en persoonlijke aandacht. U bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder. Een rolbewuste sparringpartner en verbinder. Duidelijk, tijdig en transparant in uw communicatie. U investeert in een open lijn met en een eigentijdse invulling van medezeggenschap en governance. Met humor en ontspannenheid stelt u zich lerend op. U bent niet bang om kwetsbaarheid te tonen. Met visie op wonen, zorg en vastgoed gaat u aan de slag met de huisvestingsvraagstukken. Ervaring op dit gebied is een pré. U bent een ondernemende en constructieve netwerker die investeert in relaties en samenwerking met externe stakeholders, in het bijzonder in de Zorgalliantie Rivierenland. U weet Wittenbergzorg extern te profileren en positioneren. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Overige informatie

Wij streven ernaar om de nieuwe bestuurder te benoemen per 1 april 2023. Onderstaande planning is daarop afgestemd. De functie is ingeschaald conform de richtlijnen van de WNT, klasse II. De omvang van het dienstverband bedraagt minimaal 24 en maximaal 32 uur per week.

Planning van de procedure

18 november 2022: start werving
10 december 2022: einde reactietermijn voor kandidaten
22 december 2022: eerste gespreksronde met consultants van Pandion
week 2, 2023: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van Wittenbergzorg
week 3, 2023: assessment (optioneel)
week 4, 2023: afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en voorgenomen besluit tot benoeming
uiterlijk 31 januari 2023 afronding en benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Haaften

Publicatiedatum

17.11.2022

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.